Ítarupplýsingar

Afl og orka
Hönnunarfallhæð

121,5

m
Afl véla, gerð

1 x 100, Francis

MW
Rennsli
Vatnasvið

6.750

km²
Meðalrennsli

315

m³/s
Virkjað rennsli

92

m³/s
Miðlunarlón
Flatarmál Bjarnalóns

1,18

km²
Miðlunarrými

1,7

Gl
Hæsta vatnsborð

247

m.y.s.
Lægsta vatnsborð

241

m.y.s.
Aðrennslisskurður
Lengd

370

m
Botnhæð

232,5

m.y.s.
Fallgöng
Þvermál

5,2

m
Lengd

110

m
Straumvölur
Þvermál

4,5

m
Hæð

110

m
Háspennustrengur
Lengd

2,7

km
Spenna

245

kV
Stöðvarhús
Hæð

33

m
Lengd

65

m
Breidd

15,35

m
Frárennslissgöng
Lengd

450

m
Þverskurðarflatarmál

72

km²
Aðkomugöng
Lengd

270

m
Helstu magntölur
Gröftur

1

milljón m³
Steinsteypa

26.000

ECO steypa (umhverfisvæn steinsteypa)

195

Helstu verktakar
Framkvæmdaeftirlit

Landsvirkjun
Mannvit

Hönnun mannvirkja

Verkís

Arkitekt

VA arkitektar

Landslagsarkitekt

Landark

Byggingaverktaki

ÍAV Marti Búrfell

Verktaki véla- og rafbúnaðar

Andritz Hydro, Þýskaland

Verktaki loka og stálfóðringa

DSD Noell, Þýskaland

Framleiðendur háspennustrengs

LS Cable, Suður Kóreu

Framleiðendur aflspenna

Efacec, Portúgal