Eitt erfiðasta vatnsárið

10.03.2022Orka

Staðan í vatnsbúskap Landsvirkjunar er með þyngsta móti og staða miðlunarlóna enn lægri en spáð var í janúarlok. Áfram verður allt gert til að tryggja afhendingu á forgangsorku. Ljóst er að miðað við stöðuna nú munu skerðingar standa út aprílmánuð, en jafnframt hefur Landsvirkjun leitað eftir endurkaupum á raforku hjá stórnotendum og virkjað slík ákvæði þar sem samningsbundnar heimildir eru til staðar.

Yfirstandandi vatnsár er eitt hið erfiðasta í sögu Landsvirkjunar. Þurrkar sl. sumar og haust gerðu að verkum að Þórisvatn fylltist ekki, en það er mikilvægasta miðlunarlónið á stærsta vinnslusvæði fyrirtækisins. Þrátt fyrir að margar lægðir hafi gengið yfir landið í febrúar þá voru þær kaldar og fluttu með sér snjó, en ekki regn, svo enginn vetrarbloti kom inn á hálendið. Sá snjór mun vissulega skila sér í lónin áður en yfir lýkur, en hjálpar ekki í núverandi stöðu. Yfirborð Þórisvatns lækkar nú um 1 m á viku, sem þýðir að verulega þarf að hlána í síðasta lagi um miðjan apríl, ef það á ekki að tæmast. Innrennsli í Tungnaá mælist nú minna en árið 2014, þegar síðast þurfti að grípa til skerðinga.

Óveður og aukið álag

Óveður í febrúar setti einnig strik í reikninginn í rekstrinum á þann hátt að skerða þurfti raforkuflutninga milli landshluta vegna rofs á Byggðalínu. Auk þess varð tímabundið rof á orkuvinnslu í lok febrúar í Vatnsfelli, á Sultartanga og í Búrfelli, vegna illviðris.

Þá má geta þess að auk þess sem erfitt vatnsár veldur vanda er afhending Landsvirkjunar til heildsölu 15% meiri en á síðasta ári, sem gefur vísbendingar um minna framboð frá öðrum raforkuframleiðendum á þennan markað.  Þá hafa tíðar bilanir hjá öðrum vinnslufyrirtækjum aukið álag á kerfið. Álag í raforkukerfinu hefur þannig aukist á sama tíma og vatnsbúskapur er með versta móti og vetrarhörkur hafa fremur hert tak sitt en hitt. Þrátt fyrir þetta erfiða árferði hefur Landsnet náð góðum árangri í flutningi orku milli landshluta.

Áður hefur verið frá því greint að Landsvirkjun hafi gripið til skerðinga í samræmi við ákvæði samninga við fiskmjölsverksmiðjur, stórnotendur og fjarvarmaveitur. Samtals nema þær skerðingar um 3% af árlegri orkuvinnslu fyrirtækisins. Gripið hefur verið til ýmissa annarra ráða til að bregðast við versnandi horfum, þ. á m. að falast eftir endurkaupum raforku af öllum stórnotendum og virkja ákvæði um slík endurkaup þar sem þau er að finna í samningum.

„Við hjá Landsvirkjun leggjum okkur hér eftir sem hingað til fram um að mæta viðskiptavinum okkar af sanngirni. Staðan er erfið og við gerum okkur vel grein fyrir að skerðingar og endurkaup koma illa við viðskiptavinina. Allar takmarkanir á afhendingu raforku, sem við höfum þurft að grípa til, eru í samræmi við samninga. Við vonum sannarlega að milt vor hjálpi okkur að komast út úr þessari stöðu,“ segir Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar.

Fylgstu með stöðu vatnsbúskapar á landsvirkjun.is/rauntimavoktun